Uzmi račun 🧾

Izdajemo fiskalni račun

Uz svaku kupovinu koju ostvariš na našem sajtu dobijaš fiskalni isečak
Fiskalni isečak je račun koji dobijamo pri kupovini i na kome se evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet dobara na malo odnosno usluga fizičkim licima, a koji je plaćen gotovinom, čekom ili karticom.
Fiskalni račun služi kao dokaz nadležnim organima i građanima da je za određenu kupovinu obračunat i evidentiran porez, kao i garancija kupcu da može da traži povraćaj novca ili zamenu robe u slučaju da postoji greška ili kvar. Račun se izdaje u najmanje dva primerka, od kojih jedan zadržava izdavalac računa, a drugi pripada kupcu.
Obveznik koji izdaje fiskalni račun, dužan je da odštampa i izda fiskalni račun, bez obzira da li korisnik usluge to zahteva ili ne. Propisima je predviđeno da kupac ne mora da plati robu ili uslugu ukoliko ne dobije račun, ali i da je u obavezi da uzme fiskalni račun, čuva ga neposredno po izlasku iz prodavnice ili drugog poslovnog prostora i pokaže ga na zahtev inspektora.

Primer fiskalnog računa:

Fiskalni račun sadrži sledeće elemente:

  • Naziv i adresa objekta, PIB
  • Vrsta, količina i cena robe/usluge
  • PDV (ako je firma u sistemu PDV-a)
  • Datum i ukupan iznos
Svaki validan fiskalni račun mora da sadrži ove elemente.
Poseti uzmiracun.rs za više informacija

Delovi fiskalnog računa:

Kratka statistika o računima

Prema istraživanjima stavova građana o sivoj ekonomiji iz septembra 2017, gotovo svaki treći građanin Srbije ne ume da prepozna ispravan fiskalni račun i više od petine njih tvrdi da bi prijavilo objekat koji im nije izdao fiskalni račun. Kao razloge traženja računa građani su najviše navodili poštovanje zakona, ostvarivanje prava na garanciju, kao i dokaz da je plaćen porez.

Sa našim računom učestvuj u nagradnoj igri: "UZMI RAČUN I POBEDI"

Sve što je potrebno za učestvovanje u ovoj nagradnoj igri Ministarstva finansija republike Srbije UZMI RAČUN I POBEDI je da skineš aplikaciju sa Google Play-a, registruješ se i QR kamerom skeniraš naš fiskalni isečak koji ti je stigao prilikom isporuke robe.

Kako do nas:

Klikom na link ispod otvara se aplikacija Google Maps koja te direktno, od tvoje trenutne lokacije, dovodi do nas.

Klikni za navigaciju 👇

 
* Za upotrebu ove opcije neophodno je da imaš instaliranu aplikaciju: "Google Maps" na svom uređaju.
 

Pogledaj ocene na Google-u:

Vidi šta naši dragi kupci pričaju o iskustvu sa nama i odeći koju kupuju, ceneći njen kvalitet i dugotrajnost. Postani i ti deo naše priče:
Google Review Widget