Povrat ili zamena robe

Uslovima kupovine definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca. Poštovani, činjenica da stupate u Ugovor na daljinu, automatski ste zaštićeni Zakonom o zaštiti potrošača.

Garancija kvaliteta

EWLA garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
Garantni rok počinje danom prodaje predmeta i traje 6 meseci. U roku od 30 dana od dana prijema robe, kupac može da vrati proizvod bez ikakvog daljeg objašnjenja. Mi snosimo troškove poštarine a novac se vraća u potpunosti. 

IMAŠ 4 OPCIJE ZA POVRAT ROBE


Izuzeci / nepovratni artikli

Nažalost, ne možemo da prihvatimo povraćaj artikala na rasprodaji ili preko poklon kartica.

 *Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

POKRENI POSTUPAK POVRATA ROBE

KAO KUPAC IMAŠ SVOJA PRAVA

  

KLIKNI NA SIGURNO, KUPUJ PROVERENO!

Kampanja „Klikni na sigurno, kupuj provereno“ pokrenuta je sa ciljem da utiče na podizanje svesti građana i edukuje ih o bezbednoj trgovini preko interneta. Ovaj vid trgovine ubrzano se razvija i sve češće zamenjuje tradicionalnu kupovinu, a tokom perioda pandemije povećao se za 300%, dok se u isto vreme veliki procenat nelegalne trgovine prebacio na internet. Zbog toga je jedan od ciljeva kampanje i ukazivanje na mnogobrojne prednosti legalne e-trgovine.
.

*Kupovina preko interneta je kao i svaka druga, a da bi građani bezbedno uživali u njoj, imali odgovarajuća prava i zaštitu, moraju se držati pravila legalne kupovine. 

KAMPANJA: "PAMETNO BEZBEDNO"

Platforma „Pametno i bezbedno“ promoviše podizanje digitalne pismenosti, digitalnih kompetencija i digitalne bezbednosne kulture kod svih građana Srbije. Naročita pažnja posvećuje se projektima namenjenim mlađoj populaciji.

*Platforma „Pametno i bezbedno“ promoviše podizanje digitalne pismenosti, digitalnih kompetencija i digitalne bezbednosne kulture kod svih građana Srbije.

SEKTOR ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Svaki građanin Srbije se u određenom trenutku nalazi u ulozi potrošača - pri kupovini. Potrošač očekuje da roba koju kupuje, ima određeni kvalitet koji podrazumeva pogodnost za upotrebu robe i delotvornost usluge, ispravnost, sigurnost, pouzdanost. U cilju zaštite svojih građana, država propisuje zakone kojima se garantuju osnovna prava potrošača. Stoga je ovaj deo sajta namenjen Vama, Potrošaču, kako bi Vam pomogao da se upoznate sa svojim pravima, kao i efikasnijim načinom za njihovo uspešno realizovanje.

 
*Zakon o zaštiti potrošača ne primenjuje se na ugovorne odnose dva fizička lica, već se primenjuje kada ugovor zaključuju potrošač (fizičko lice) i pravno lice, odnosno preduzetnik.

 

Da kupovina bude milina - e-TRGOVINA

Kampanja za prava potrošača "Da kupovina bude milina"

 

Evropska unija: 14-dnevni cooling off period 

Bez obzira na gore navedeno, ako se roba šalje u Evropsku uniju, imaš pravo da otkažeš ili vratiš svoju porudžbinu u roku od 14 dana, iz bilo kog razloga i bez opravdanja. Kao što je gore navedeno, predmet mora biti u istom stanju u kome je primljen, nenošen ili nekorišćen, sa etiketama i u originalnom pakovanju. Takođe će ti trebati račun ili dokaz o kupovini.


Refundacija

Obavestićemo te kada primimo i pregledamo tvoj povraćaj i obavestićemo te da li je povraćaj sredstava odobren ili ne. Ako bude odobren, automatski će ti biti vraćena sredstva na prvobitni način plaćanja u roku od 10 radnih dana. Imaj na umu da može potrajati neko vreme dok tvoja banka ili kompanija za izdavanje kreditne kartice takođe obradi i objavi povraćaj sredstava.
Ako je prošlo više od 15 radnih dana od kada smo odobrili tvoj povratak, kontaktiraj nas.