Skip to main content
Uslovi korišćenja
Uslovi korišćenja
Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Dopunjeno: Februar 2018

Dobrodošli na internet prezentaciju kompanije Ewla - www.ewla.rs, (ova "web lokacija"). Pre korišćenja ove web lokacije, molimo Vas da pogledate sledeće uslove i odredbe. Ovi uslovi i odredbe, koji se mogu vremenom menjati, primjenjuju se na sve posetioce ili korisnike ove web lokacije.


VAŠA GENERALNA UPOTREBA SAJTA
Upotrebom ove web lokacije potvrđujete vaše prihvatanje ovih uslova. Ako ne prihvatate ove uslove i odredbe, ne koristite ovu web lokaciju. U slučaju kršenja ovih uslova Ewla zadržava pravo da koristi sva pravna sredstva koja su dostupna zakonom i pravičnom delatnošću. Mi možemo prekinuti pristup ili korišćenje ove web lokacije u bilo koje vreme, iz bilo kog razloga ili bez razloga i bez prethodnog obaveštenja. Mi možemo u bilo koje vreme i s vremena na vreme revidirati ove odredbe i uslove tako što ćemo ažurirati ovo objavljivanje. S vremena na vreme treba da posetite ovu stranicu da biste pregledali ove odredbe i uslove kako biste saznali i shvatili bilo kakve promene, jer su one obavezujuće za vas. Vaša upotreba ove web lokacije nakon svih takvih revizija predstavlja vašu saglasnost da sledite i budete vezani uslovima koji su revidirani.


VLASNIŠTVO SADRŽAJA
Dizajn ovog web sajta i svih njegovih materijala, uključujući, ali ne ograničavajući se na njegov softver ili HTML kod, skripte, tekst, umetnička dela, fotografije, slike, dizajn, video, audio i pisani i drugi materijali koji se pojavljuju kao deo ovog web sajta (zajedno, "Sadržaj") zaštićeni su zakonom o autorskim pravima i drugim međunarodnim zakonima i ugovorima. Svi sadržaji koje obezbeđuje Ewla mogu se koristiti samo za lične potrebe (odnosno za kupovinu naše robe).


Ova ograničena licenca podleže sledećim ograničenjima:
(a) Ne sme se kopirati, reprodukovati, objavljivati, preneti, distribuirati, izvoditi, prikazivati, objavljivati, modifikovati, kreirati izvedene radove, prodati, licencirati, dozvoliti drugima da kopiraju ili na drugi način iskoristite ovu web lokaciju, niti bilo koji od sadržaja ili bilo koji povezani softver; i
(b) Ne može se pristupiti niti koristiti web lokacija za bilo koju konkurentnu ili komercijalnu svrhu; neovlašćeno kopiranje, izmena, distribucija, prenos, performanse, prikazivanje, prodaja ili druga upotreba sadržaja je zabranjena. Ewla može oduzeti ovu ograničenu licencu u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili bez razloga. Bilo koja neovlašćena upotreba Ewla sadržaja, kao što je uokvirivanje, inlajn povezivanje ili druga asocijacija sa sadržajem ili informacijama koje ne potiču sa web stranice www.ewla.rs nije dozvoljeno. Povezivanje na bilo koju web stranicu www.ewla.rs je takođe zabranjeno. Kompanija Ewla će agresivno primenjivati svoja prava intelektualne svojine u najširem smislu zakona.

Ewla - Uslovi koriscenja - 1


ŽIG
U Ewla kompaniji se ponosimo našim brendom i ne tolerišemo neovlašćenu upotrebu naših zaštitnih znakova, trgovačkih imena, logotipa i imena. Zaštitni znaci su zaštićeni državnim zakonima o zaštiti žigova i međunarodnim zakonima i ugovorima. Nijedna dozvola za upotrebu zaštitnih znakova nije dodeljena ovim Uslovima ili vašim korišćenjem web lokacije. Neovlašćeno korišćenje naših zaštitnih znakova, na bilo koji način strogo je zabranjeno.


NAŠI PROIZVODI
Sve funkcije, specifikacije, proizvodi i cene proizvoda i usluga opisanih na ovom web sajtu mogu se promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave. S vremena na vreme mogu postojati informacije o web lokaciji koji sadrže tipografske greške, netačnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cene i raspoloživost. Zadržavamo pravo da vršimo izmene u informacijama o ceni, opisu ili dostupnosti bez prethodne najave. Zadržavamo pravo, bez prethodne najave, da ograničimo količinu narudžbine na bilo kom proizvodu i / ili uslugu odbijanja bilo kom kupcu. Trudili smo se da pokažemo što preciznije boje naših proizvoda koji se pojavljuju na sajtu, međutim, stvarna boja koju ćete videti zavisiće od vašeg uređaja i ne možemo garantovati da će vaš uređaj tačno prikazati naše boje.


Pogledajte USLOVE KUPOVINE, gde se možete detaljno upoznati sa pravilima i odredbama kupovine na sajtu.


KOMENTARI I DRUGE KOMUNIKACIJE
Svi komentari, povratne informacije, sugestije, ideje i druge komunikacije (zajedno, "Komunikacije") dostavljene ili ponuđene Ewli putem ovog web sajta, u vezi sa vašom upotrebom ove web lokacije ili putem e-pošte, telefonske podrške, opisa proizvoda ili bilo koji kontakt sa nama će biti i ostati vlasništvo kompanije Ewla. Ewla će imati slobodu da koristi bilo koju ideju, koncepte, ili tehničke sadržaje u bilo kojoj Komunikaciji koju nam šaljete u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda koji koriste takve informacije. Svaka lična identifikacija koju pružate kompaniji Ewla putem web sajta ili srodnih socijalnih medija predmet je naše PRIVATNOSTI PODATAKA.

Ewla - Uslovi koriscenja - 2


SADRŽAJI KOJE KORISNIK GENERIŠE
Uputstva za objavljivanje
Ovaj sajt kao i njegovi povezani socijalni mediji mogu vam dozvoliti da dobrovoljno otpremite i / ili objavite sadržaj ("Korisnički sadržaj"), uključujući fotografije, video zapise, komentare ili drugi materijal. Ako objavite komentare ili drugi tekst, potvrdite da ste stariji od 14 godina ili imate dozvolu roditelja / staratelja; ako objavljujete fotografije ili video snimke, potvrdite da ste stariji od 18 godina ili imate dozvolu roditelja / staratelja; i objavljivanjem bilo kog sadržaja koji se generiše od strane korisnika, slažete se sa sledećim uslovima:
(a) Objavljivanje ovakvog sadržaja napravljenog od strane korisnika predstavlja vašu saglasnost i odobrenje Ewle za neproklamovano, neeksluzivno, trajno, širom sveta, besplatno i neograničeno pravo i odobrenje, ali ne i obaveza, reprodukovanja, iskorišćavanja, izmenjivanja, uređivanja, modifikovanja, distribuiranja, objavljivanja, izlaganja, emitovanja, prikazivanja, javnog izvođenja izvedenih dela Korisnika - generisanih sadržaja, gde spadaju i vaše ime i biografske informacije i bilo koji materijal koji se iz ovoga izvodi, u bilo kojoj formi ili medijima koja je sada ili kasnije poznata po bilo kojim i svim svrhama širom sveta, uključujući, bez ograničenja na, reklamiranje, marketing ili komercijalne svrhe, bez ikakvog plaćanja ili daljih ovlašćenja od strane vas.
(b) Odričete se na bilo kakvo pravo da pregledate ili odobrite bilo koji materijal u kome Ewla može kasnije koristiti vaš sadržaj, a koji Ewla može da iseče, oblikuje ili na drugi način prilagođava.
(c) Slažete se da ne preduzimate nikakve pravne radnje i oslobađate Ewla S.Z.T.R. i njegove direktore, službenike, zaposlene, zastupnike ili bilo koje drugo lice ili entitet koji deluje u njegovo ime od svih zahteva u vezi sa korišćenjem korisničkog sadržaja, vaše ime, glas ili biografski podaci, kako je ovde predviđeno.
(d) Shvatate i slažete se da se takvom Korisničkom sadržaju može pristupiti i gledati od strane drugih, uključujući i široku javnost i bez obzira da li je takav sadržaj objavljen od strane korisnika.Vi ste isključivo odgovorni za svoj vlastiti korisnički sadržaj i posledice njihovog objavljivanja na ovoj web lokaciji ili na drugim mestima (pod pretpostavkom da ćemo ih postaviti nakon objavljivanja). Zadržavamo pravo da po sopstvenom nahođenju utvrdimo da li je Korisnički sadržaj prilagođen; da li je u skladu
sa ovim Uslovima, našim standardima i važećim zakonom; i da li mogu biti postavljeni ili uklonjeni. Možete zatražiti uklanjanje bilo kog od vaših sadržaja napravljenih od strane korisnika na ovoj web lokaciji tako što ćete poslati e-poštu zahteva za uklanjanje na info@ewla.rs sa adrese e-pošte koju ste dobili prilikom podnošenja vašeg sadržaja napravljenog od strane korisnika; vaša e-poruka mora sadržati vezu sa URL-om stranice na kojoj je objavljen vaš korisnički sadržaj ili opis
stranice na kojoj je objavljen.


Zabranjena upotreba web sajta
Nećete objavljivati, preneti, distribuirati, učitati ili promovisati bilo koju komunikaciju, sadržaj koji se kreira od korisnika ili materijal koji sadrži oštećene datoteke, viruse ili bilo koje druge slične softverske datoteke, čija namera je da ošteti rad drugog uređaja, a da su; nezakoniti, preteći, uznemirujući, uvredljivi, klevetnički, invazivni na privatnost ili sadrže reklamna prava, vulgarni, seksualno eksplicitni, sadrže govor mržnje, profani, nepristojni, rasno ili etnički poremećeni ili na drugi način neprihvatljivi; sadrže lančana pisma ili piramidalne šeme; sadrže bilo kakvo neželjeno oglašavanje, promotivni materijal ili druge oblike pozivanja drugih korisnika, pojedinaca ili biznisa uključujući i nas (naš brend, poslovne linije, podružnice i povezane kompanije) i naše zaposlene i zastupnike; podstičući ponašanje koje bi predstavljalo krivično delo; kršilo bilo koji zakon; ili pokazuje bilo kakvo ponašanje koje po našem mišljenju ograničava, ometa ili sprečava bilo kog drugog korisnika da koristi ili uživa na web lokaciji i / ili našim srodnim uslugama i proizvodima.


VAŠ NALOG
Možete odabrati da se prijavite kod nas putem našeg sajta i kreirate nalog ("Moj nalog"). Ako to učinite, imate pristup vašem nalogu tako što ćete uneti e-adresu i lozinku. Vi ste odgovorni za čuvanje poverljivosti informacija o pristupu i za kontrolu pristupa vašem nalogu i vašem uređaju. Slažete se da prihvatite odgovornost za sve aktivnosti koje se javljaju na vašem nalogu. Mi možemo da ukinemo vaš nalog u bilo koje vreme, iz bilo kog razloga ili bez razloga i bez prethodnog obaveštenja.


DRUGI SAJTOVI
Linkovi se mogu uspostaviti sa ove web lokacije na jednom ili više spoljnih web stranica ili resursa kojima upravljaju treća lica ("lokacije treće strane"). Pored toga, određena mesta trećih strana takođe mogu pružiti linkove na ovu web lokaciju. Nijedna od takvih veza ne bi se smela smatrati kao odobrenje Ewle niti bilo kojeg sadržaja u njemu. Ewla ne kontroliše i nije odgovorna za bilo koju lokaciju treće strane ili bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale na sajtovima treće strane. Pristup na bilo koji sajt trećih strana je na sopstveni rizik i Ewla neće imati nikakvu odgovornost koja proizilazi iz ili povezanih sa takvim web sajtovima i / ili njihovim sadržajem ili za bilo koju štetu ili gubitak koji je prouzrokovan ili navodno izazvan od ili u vezi sa bilo kojom kupovinom, korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili preko bilo koje takve lokacije treće strane.